Avaldatud: 2019-06-06 15:30:00 CEST
Nordecon
Muudatused aktsialiikidega esindatud õigustes

Nordecon AS dividendimakse ja aktsiakapitali vähendamise makse ex-päev

Nordecon AS (väärtpaberi lühinimi NCN1T, ISIN kood EE3100039496) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks ja aktsiakapitali vähendamise makse tegemiseks 12.06.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud mõlema õiguse muutumise päev (ex-päev) 11.06.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama ei dividende 2018. majandusaasta eest ega makset aktsiakapitali vähendamise eest.

Nordecon AS maksab dividendi 0,06 eurot aktsia kohta hiljemalt 21.06.2019.

Makse aktsiakapitali vähendamise eest summas 0,06 eurot aktsia kohta tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kuid hiljemalt kolme kuu ja 14 kalendripäeva möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 660 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com