Paskelbta: 2019-06-06 12:20:40 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. birželio 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-06-06 12:20 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. birželio 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,0961 0 176,3292 259303,1906
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,0761 35,2619 22,5476 223559,5455
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,4967 471,4149 5,8531 723575,2068
INVL Baltijos fondas 37,418 1,744882 2896,555354 116052,175501

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com