Paskelbta: 2019-06-06 08:30:00 CEST
UTIB „INVL Technology“
Pranešimas apie esminį įvykį

Įregistruota nauja „INVL Technology“ įstatų redakcija

2019 m. birželio 5 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) įstatų redakcija.

Šis Bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2019 m. balandžio 26 d. vykusiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime. „INVL Technology“ informuoja, kad įstatų keitimui buvo gautas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos leidimas.

Įstatai buvo keičiami siekiant atitikti Bendrovės veiklą reguliuojančių teisės aktų - Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų - aktualias nuostatas.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
„INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedas


INVL Technology_istatai_20190605_.pdf