Paskelbta: 2019-06-06 08:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

„Telia Lietuva“ valdyba išrinko valdybos pirmininką ir paskyrė Audito bei Atlygio komitetų narius

2019 m. balandžio 26 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) akcininkų susirinkime naujai dvejų metų kadencijai perrinkta valdyba 2019 m. birželio 5 d. įvykusiame posėdyje valdybos pirmininku perrinko Emil Nilsson.

Emil Nilsson (g. 1971 m.) – „Telia Lietuva“ valdybos narys nuo 2018 m. lapkričio 9 d., perrinktas dvejų metų kadencijai 2019 m. balandžio 26 dieną. 2018 m. lapkričio 22 d. jis buvo išrinktas valdybos pirmininku ir Atlygio komiteto pirmininku. E. Nilsson yra „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas, Lietuvos, Estijos ir Danijos (LED) padalinio bei Eurazijos regiono vadovas.

Valdyba taip pat suformavo Audito ir Atlygio komitetus.

Į Audito komitetą dvejų metų kadencijai, bet ne ilgiau nei iki narystės valdyboje pabaigos, perrinkti abu nepriklausomi „Telia Lietuva“ valdybos nariai – Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas, ir valdybos narė Agneta Wallmark, kuri išrinkta ir Audito komiteto pirmininke.

Į Atlygio komitetą dvejų metų kadencijai, bet ne ilgiau nei iki narystės valdyboje pabaigos, perrinkti valdybos nariai Emil Nilsson, Claes Nycander ir nepriklausomas valdybos narys Mindaugas Glodas. Atlygio komiteto pirmininku išrinktas Emil Nilsson.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt