Publicēts: 2019-06-05 16:50:14 CEST
Grindeks
Iekšējā informācija

AS “Grindeks” valdes atzinums par AS “Grindeks” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu

Ievērojot to, ka 2019.gada 29.maijā, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73.panta ceturto daļu, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir publicēta informācija par AS “Grindeks” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, kura termiņš beidzas 2019.gada 28.jūnijā, AS “Grindeks” valde uzskata par nepieciešamu informēt akcionārus par AS “Grindeks” koncerna nākotnes perspektīvām, kā arī sniegt savu atzinumu par izteikto AS “Grindeks” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Šobrīd  “Grindeks” koncerns turpinās sava produktu portfeļa dinamisku attīstību, vienlaikus turpinot apgūt stratēģiski svarīgos biznesa attīstības tirgus Eiropas Savienības un Dienvidaustrumāzijas valstīs, kā arī nostiprinot savas tirgus pozīcijas Krievijā un pārējās NVS valstīs. Plānota AS „Kalceks” darbības paplašināšana, kāpinot tā medikamentu realizāciju.

Koncerna apgrozījuma pieaugums 2019. gadā prognozēts vismaz par 12% (piecu gadu laikā AS “Grindeks” koncerns varētu sasniegt 300 milj. eiro apgrozījumu), bet investīciju apjoms 2019. gadā plānots 9 milj. eiro apmērā. “Grindeks” koncernā ir plānota apgrozāmo līdzekļu optimizācija un izmaksu samazināšana pozīcijās, kas nav vērstas uz stratēģiskajiem uzņēmuma attīstības projektiem, kā arī produktu reģistrāciju un to virzību.

AS “Grindeks” valde dara zināmu, ka izteiktais AS “Grindeks” obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums neietekmēs tās viedokli dividenžu izmaksā, un kopējā AS “Grindeks” koncerna attīstība šobrīd norāda uz līdzšinējo dividenžu izmaksu apmēra konsekvenci arī nākotnē.

 

Pielikumā:

AS “Grindeks” valdes atzinums par AS “Grindeks” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu

 

 

Kontakti:

Irina Baklanova
AS „Grindeks” Valdes priekšsēdētāja palīgs
Tel.: 67083252, fakss: 67083505
E-pasts: irina.baklanova@grindeks.lv
www.grindeks.lv


 

Pielikums


Grindeks_valdes_atzinums.pdf