Paskelbta: 2019-06-05 12:15:28 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. birželio 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-06-05 12:15 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. birželio 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 32,9097 3,0386 0 259479,5198
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,0198 67,2726 7,9772 223546,8312
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,4491 104,3356 1415,4322 723109,645
INVL Baltijos fondas 37,4244 150,049701 245,945099 118946,985973

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com