Paskelbta: 2019-06-04 16:40:00 CEST
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2019 m. birželio 4 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl ketinamo sudaryti LITGRID AB ir AB „Amber Grid“  sutaupymų perdavimo susitarimo dėl energijos sutaupymų perdavimo iš AB „Amber Grid“ LITGRID AB (toliau - Sandoris).


2019 m. gegužės 31 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas apsvarstė Sandorį ir pateikė nuomonę:

  • Sandorio atitikimas rinkos sąlygoms nevertinamas, nes Sandoris sudaromas vykdant LR Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimus.
  • Sandoris yra sąžiningas visų AB „Amber Grid“ ir LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, nes Sandoris sudaromas laikantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimų, dėl Sandorio AB „Amber Grid“ nepatyrė nuostolių, AB „Amber Grid“ ir LITGRID AB bus laikomos tinkamai įvykdžiusius Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo reikalavimus.
  • rekomenduoti Listinguojamų Dukterinių bendrovių valdymo organams įtraukti į rizikų valdymo priemonių planą šio Sandorio reguliavimo neapibrėžtumo riziką, o, pasikeitus pasirinkto Sandorio sudarymo dienai vertinamoms aplinkybėms ir/ar neapibrėžtumams, kurie visi buvo prielaidos ir motyvai Sandoriui sudaryti, vertinti poreikį keisti Sandorio esmines sąlygas.

Dėl aukščiau nurodyto Sandorio sudarymo LITGRID AB valdyba spręs 2019 m. birželio 7 d.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu