Paskelbta: 2019-06-04 12:20:19 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. birželio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-06-04 12:20 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. birželio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 32,908 0,5807 239,2216 259476,4812
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,3367 56,7366 83,1044 223487,5358
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,4380 21,0711 0 724420,7416
INVL Baltijos fondas 37,3729 6,365575 563,430497 119042,881371

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com