Paskelbta: 2019-06-03 16:22:02 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Europos Komisijos pradėto tyrimo

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovė, remdamasi Europos Komisijos pranešimu spaudai informuoja, jog Europos Komisija (toliau – EK) 2019 m. birželio 3 d. pradėjo tyrimą, siekdama įvertinti, ar taikant strateginio rezervo priemonę ir dėl to Bendrovei skiriant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšas, buvo laikomasi ES valstybės pagalbos taisyklių.

Pažymėtina, kad strateginis rezervas apima sistemos rezervų užtikrinimą nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti. Šią VIAP paslaugą 2016-2018 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo paskirta teikti „Lietuvos energijos gamyba“, AB.

EK pradėtas tyrimas pats savaime nereiškia, kad VIAP lėšų už strateginio rezervo paslaugą skyrimas neatitinka ES valstybės pagalbos taisyklių. Bendrovė, siekdama bendradarbiavimo ir konstruktyvaus proceso, aktyviai dalyvaus tyrime teikdama visą reikalingą informaciją.

Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@le.lt