Paskelbta: 2019-06-03 12:29:31 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. gegužės 31 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-06-03 12:29 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. gegužės 31 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

  

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 32,745 9,2121 2,282 259715,1221
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,9111 32151,6395 36,3148 223513,9036
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,4368 450,6648 2,2865 724399,6705
INVL Baltijos fondas 37,337 67,069127 117,68679 119599,946293

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com