Paskelbta: 2019-06-03 11:59:24 CEST
AB "Kauno energija"
Pranešimas apie esminį įvykį

Informacija apie AB „Kauno energija“ valdybos pirmininko ir pavaduotojo išrinkimą

AB „Kauno energija“ valdyba 2019 m. gegužės 24 d. valdybos pirmininku išrinko Nerijų Mordą, o valdybos pirmininko pavaduotoju išrinko Paulių Kerą.

Ekonomikos skyriaus projektų vadovė Agnė Šermukšnienė, tel. (8 37) 30 56 02