Paskelbta: 2019-06-03 11:07:32 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

Vilnius, Lietuva, 2019-06-03 11:07 CEST -- AB Nasdaq Vilnius 2019 m. birželio 03 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000610073
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB11027A
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB11027A
Atsiskaitymo data 2019-06-05
Išpirkimo data 2027-04-26
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 1,1
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,640
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,650
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,660
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 67 940 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 700 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 20 000 000,00
Apyvarta, EUR 20 713 428,44

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.