Paskelbta: 2019-06-03 08:21:52 CEST
AUGA group, AB
Kita informacija

Pranešimas apie 2019 m. pirmojo ketvirčio neaudituotų veiklos rezultatų pristatymą internetiniame seminare

2019 m. birželio 3 d. AUGA group, AB surengė internetinį seminarą, kuriame bedrovės generalinis direktorius Kęstutis Juščius ir finansų direktorius Martynas Repečka komentavo AUGA group 2019 metų pirmojo ketvirčio neaudituotus finansinius rezultatus.


Prezentacija, demonstruota seminaro metu, pridedama prie šio pranešimo.


Generalinis direktorius

Kęstutis Juščius

+370 5 233 5340Priedas


Finansiniu rezultatu prezentacija 2019 Q1 AUGA.pdf