Paskelbta: 2019-06-03 08:00:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Kita informacija

Dėl suteiktų suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumų

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad einamaisiais dujų metais, trunkančiais nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d., pasirašius atitinkamą susitarimą, UAB „Imlitex“ buvo suteikti suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo pajėgumai žemiau nurodytomis sąlygomis:

  1. SGD išdujinimo pajėgumai 964.000.000 kWh (esant šiomis norminėms sąlygoms: gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas - 1:578 (m3 SGD / Nm3gamtinių dujų), degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar).
  2. SGD terminalo pajėgumų panaudojimo laikotarpis: nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

Bendrovė nuolat skelbia ir atnaujina savo interneto svetainėje informaciją apie laisvus SGD terminalo pajėgumus, kuriuos galima rezervuoti einamaisiais dujų metais.

   Jonas Lenkšas, finansų direktorius, +370 694 80594.