Publicēts: 2019-06-03 08:05:00 CEST
Nasdaq Riga
Izmaiņas uzraudzības statusā

Birža pievieno papildus nosacījumu piemērotajam uzraudzības statusam AS „Valmieras stikla šķiedra"

Nasdaq Riga valde š. g. 3. jūnijā nolēma, ka uzraudzības statuss AS “Valmieras stikla šķiedra” (VSS1R, ISIN: LV0000100485) nekavējoties tiek piemērots arī ņemot vērā to, ka AS “Valmieras stikla šķiedra” līdz 2019. gada 3. jūnijam nav iesniegusi Nasdaq Riga tās finanšu informāciju par 2019. gada pirmajiem 3 mēnešiem.

Papildu uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 5. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja Emitents neievēro Biržas Noteikumos noteiktās regulāri sniedzamās informācijas iesniegšanas termiņus un kārtību.

2019. gada 2. maijā piemērotais uzraudzības status vēl joprojām paliek spēkā.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.