Paskelbta: 2019-05-31 18:09:15 CEST
Ignitis grupė
Metinė informacija

Correction: „Lietuvos energija“, UAB, 2018 m. metinė informacija

Ištaisyti netikslumai, kurie buvo pastebėti 2019 m. gegužės 2 d. paskelbtame „Lietuvos energijos“ grupės konsoliduotame metiniame pranešime lietuvių kalba (savikainos ir koreguotos EBITDA bei koreguotos EBITDA maržos rodikliai 3 psl., savikainos rodikliai 20 ir 26 psl.). Anksčiau skelbti esminiai rodikliai buvo pateikti teisingi ir nesikeitė. Pridėtas patikslintas metinis pranešimas kartu su finansinėmis ataskaitomis ir auditoriaus išvada. Metiniame pranešime anglų kalba korekcijų nebuvo atlikta (2019 m. gegužės 2 d. paskelbti tikslūs duomenys).

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.  

Bendrovė skelbia audituotą konsoliduotą metinį pranešimą bei konsoliduotas ir įmonės finansinės ataskaitas už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

„Lietuvos energijos“ grupės 2018 metų audituoti pagrindiniai rodikliai:

  • Grupės pajamos didėjo 13,9 proc. – iki 1 254,2 mln. EUR (2017 m. – 1 100,8 mln. EUR);
  • Veiklos sąnaudos efektyvinant veiklą mažėjo 3,6 proc., t. y. beveik 5 mln. EUR – iki 127,2 mln. EUR (2017 m. – 132 mln. EUR);
  • Grupės EBITDA mažėjo 34 proc. iki 149,9 mln. EUR. Grupės koreguota EBITDA* sumažėjo 5,7 proc. – iki 225,2 mln. EUR (2017 m. – 238,7 mln. EUR). Kasmet stabiliai augantį skirstymo veiklos rezultatą nusvėrė prastesni rezultatai iš elektros ir dujų prekybos veiklos dėl išaugusių kainų rinkoje;
  • Grupės grynasis nuostolis siekė 7,9 mln. EUR. Grupės koreguotas grynasis pelnas sumažėjo 10,5 proc. iki 116,4 mln. EUR (2017 m. – 130,1 mln. EUR);
  • Nuosavo kapitalo grąža (ROE) siekė -0,6 proc. (2017 m. – 7 proc.), koreguota nuosavo kapitalo grąža siekė 8,8 proc. (2017 m. – 9,8 proc.);
  • Investicijos didėjo 62,3 proc. – iki 411,3 mln. EUR (2017 m. – 253,4 mln. EUR). Daugiausia investicijų buvo skirta elektros skirstomojo tinklo atnaujinimui (30 proc.) ir plėtrai (20 proc.) bei žymiai išaugo investicijos į Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektus (21 proc.).

* Grupės EBITDA ir grynojo pelno rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2) eliminuojant dujų kainos nuolaidos sąnaudas, kurios yra susijusios su praėjusiais laikotarpiais; (3) eliminuojant reikšmingą vienkartinių veiksnių įtaką.

Artūras Ketlerius, „Lietuvos energijos“ ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt

Priedas


LE 2018 metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos_audituota_pavirtinta_cor.pdf