Paskelbta: 2019-05-31 17:21:55 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos“ grupė išlaikė BBB+ kredito reitingą

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“, atlikusi kasmetinę „Lietuvos energijos“ kredito reitingo peržiūrą, paliko įmonei galioti BBB+ kredito reitingą.

Elektros ir dujų rinkose 2018 metais susiklosčiusi situacija, išaugusios elektros energijos ir gamtinių dujų kainos bei dėl reguliuojamos veiklos specifikos susidarę reguliaciniai skirtumai, kurie bus kompensuojami  ateinančiais laikotarpiais, turėjo neigiamos įtakos „Lietuvos energijos“ įmonių grupės rezultatams.

Įgyvendindama strateginius projektus, Grupė praėjusiais metais įžengė į intensyvaus investavimo etapą, kuomet  buvo pasiektas istoriškai didžiausias metinis investicijų srautas, skirtas AB „Energijos skirstymo operatorius“ naujų vartotojų prijungimui bei investicijoms į statomų Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektus. Šios aplinkybės lėmė kredito reitingo perspektyvos pokytį iš stabilios į neigiamą.

Tokia reitingo perspektyva rodo, kad per artimiausius dvejus metus kredito reitingas gali sumažėti, jeigu nesikeis dabartiniai kredito rodikliai.

„Išlaikytas BBB+ kredito reitingas rodo, kad „Lietuvos energijos“ grupė išlieka patikima ir finansiškai stipri. Didelis finansinis pajėgumas yra viena iš esminių prielaidų įgyvendinant ambicingą LE 2030 strategiją. Šiuo metu vykdydami strateginius projektus esame intensyvaus investavimo veiklos etape, o tai lemia  šiam laikotarpiui būdingą  kredito reitingo perspektyvos pokytį. Kredito reitingo perspektyvos atsistatymas galimas pradėjus uždirbti pajamų  iš atliekamų investicijų“, – sako „Lietuvos energijos“ finansų ir iždo direktorius Darius Kašauskas.

„Lietuvos energijos“ grupės BBB+ kredito reitingas yra aukščiausias tarp analogiškų Baltijos šalių energetikos įmonių. Pirmąkart toks kredito reitingas „Lietuvos energijos“ grupei buvo suteiktas prieš dvejus metus, 2017 m. birželį. Tuomet  ji tapo pirmąja lietuviška bendrove, išplatinusia žaliąsias obligacijas.


Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Lietuvos energijos“ ryšių su visuomene vadovas, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt