Paskelbta: 2019-05-31 15:39:04 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 4 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

2019 metų 4 mėnesių preliminarūs „Lietuvos energijos“ finansiniai duomenys:

  Balandis
  2019 m. 2018 m. Pokytis
Pajamos 119,2 mln. Eur 89,6 mln. Eur 33,0 proc.
Koreguota EBITDA* 22,3 mln. Eur 21,3 mln. Eur 4,7 proc.
       
  Sausis – balandis
  2019 m. 2018 m. Pokytis
Pajamos 548,5 mln. Eur 447,9 mln. Eur 22,5 proc.
Koreguota EBITDA* 102,2 mln. Eur 96,3 mln. Eur 6,1 proc.

„Lietuvos energijos“ pajamos 2019 m. sausio – balandžio mėn. siekė 548,5 mln. eurų ir buvo 22,5 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (447,9 mln. eurų). Grupės pajamų augimą lėmė išaugusios „Energijos tiekimo“ dukterinės įmonės Lenkijoje „Geton Energy“ prekybos apyvartos biržoje.  

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis per 2019 m. sausio - balandžio mėn. siekė 102,2 mln. eurų – 6,1 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (96,3 mln. eurų). Rodiklio augimą lemia geresnis elektros bei dujų skirstymo veiklos rezultatas dėl didesnių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą bei išaugęs Grupės vėjo jėgainių portfelis.


*Bendrovės preliminarus 2019 m. bei faktinis 2018 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.


Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Lietuvos energijos“ ryšių su visuomene vadovas, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt