Paskelbta: 2019-05-31 14:28:39 CEST
AB "Linas"
Tarpinė informacija

AB „Linas“ įmonių Grupės 2019 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2019 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija

2019 m. gegužės 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2019 metų trijų mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ įmonių grupės 2019 metų sausio-kovo mėnesių pardavimo pajamos sudarė 3,19 mln. eurų, kai 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu – 2,87 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės 2019 metų trijų mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 27,5 tūkst. eurų. 2018 m. to paties laikotarpio Grupės rezultatas – pelnas 106 tūkst. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2019 m. trijų  mėnesių tarpines konsoliduotas neaudituotas finansines ataskaitas.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100

Priedas


Atskaitomybė 1903 LTU.pdf