Publicēts: 2019-05-31 10:41:56 CEST
VEF Radiotehnika RRR
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "VEF Radiotehnika RRR" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem

AS “VEF Radiotehnika RRR” pamatdarbības veidi 2019. gadā bija:

1. Nekustāmā īpašuma iznomāšanas pakalpojumu sniegšana;

2. Akustisko sistēmu ražošana , to korpusu iepirkšana un realizācija.

Jauni pamatdarbības veidi, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, nav apgūti.

   Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrība finanšu periodu noslēdza ar sekojošiem rezultātiem:

Rezultāts pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem             (20 013) EUR

Neto rezultāts                                                                     (20 013) EUR

Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 38 260 EUR apmērā.


   


 


VEFRadiotehnikaRRR31032019RFB.pdf