Paskelbta: 2019-05-31 09:00:00 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pusmečio informacija

AB Linas Agro Group veiklos ir finansiniai rezultatai už devynis 2018–2019 finansinių metų mėnesius

Pagrindiniai rodikliai

Konsoliduotos pajamos siekė 526 mln. Eur ir augo 17 %. Parduota 1,7 mln. tonų įvairių grūdų ir prekių žemės ūkiui bei kitos produkcijos, arba 6 % daugiau nei ankstesniais metais.

Bendrasis pelnas siekė 24,3 mln. Eur ir buvo 20 %  mažesnis, nei ankstesniais metais. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 6,8 mln. Eur ir buvo 50 % proc. mažesnis nei ankstesniais metais. Veiklos nuostolis siekė 1,2 mln. Eur, palyginus su 4,7 mln. Eur veiklos pelnu ankstesniais metais. Nuostolis  prieš mokesčius siekė 3,6 mln. Eur (palyginti su 3,1 mln. Eur pelnu ankstesniais metais). Grynasis nuostolis, tenkantis Grupei, siekė 3,6 mln. Eur (ankstesniais metais grynasis pelnas siekė 2,5 mln. Eur).

Atskirų veiklų rodikliai:

Daugiau kaip penktadaliu mažesnis grūdų derlius Baltijos šalyse buvo tikras iššūkis visiems Grupės verslams,  ypač tarptautinei prekybai grūdais. Krito tradicinių kultūrų – kviečių, rapsų, miežių – grūdų pardavimai: jų prekybos apimtis tonomis sumažėjo 2 proc. iki 1,09 mln. tonų. Tuo tarpu prekybos žaliavomis pašarams apimtis tonomis išaugo 52 proc. Bendros pajamos iš prekybos grūdais, aliejinėmis sėklomis, aliejais bei žaliavomis pašarams išaugo nuo 294 mln. Eur iki 365 mln. Eur, tačiau veiklos pelnas sumažėjo 87 proc. nuo 6,4 mln. Eur iki 0,8 mln. Eur.

Prekių ir paslaugų žemdirbiams parduota už 99,3 mln. Eur arba 3 proc. daugiau. Trąšų bei augalų apsaugos priemonių pardavimai išaugo atitinkamai 19 ir 16 proc., tačiau sertifikuotų sėklų rinka ataskaitiniu laikotarpiu susitraukė, todėl parduota 13 proc. mažiau sertifikuotų sėklų nei ankstesniais metais, tačiau sėklų pardavimo pajamos išliko tokios pat kaip pernai. Žemės ūkio technikos pardavimai krito 7 proc. dėl rinkos sąstingio, kurį lėmė sumenkęs derlius ir prastesnė finansinė žemdirbių padėtis.  Šios  veiklos pelnas krito 90 proc.  iki 0,2 mln. Eur.

Sumažėjęs derlius ir 10 proc. kritę pieno kainos turėjo įtaką Grupės valdomų žemės ūkio bendrovių veiklos rezultatams. Dėl sausros jos užaugino ir pardavė 18 proc. mažiau augalinės produkcijos nei pernai. Tačiau dėl išaugusių grūdų kainų pardavimo apimtys krito ne taip smarkiai kaip kiekiai – 3,8 proc. proc. ir siekė  22,7 mln. Eur. Veiklos nuostolis siekė 0,9 mln. Eur, palyginus su 0,4 mln. Eur nuostoliu ankstesniais metais.

Paukštininkystės įmonės užaugino 1 proc. daugiau paukščių ir pardavė 5 proc. daugiau paukštienos produktų nei ankstesniais metais. Jų pajamos išaugo beveik 14 proc. iki 57 mln. Eur, tačiau veiklos pelnas krito  46 proc. iki 0,7 mln. Eur. Pelningumo rodikliai krito dėl išaugusių energetikos ir žaliavų kainų.

Komentuoja AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius Tomas Tumėnas:

Matydami, kad kelintus metus iš eilės žemdirbiai susiduria su sudėtingomis oro sąlygomis ir neprognozuojama derliaus situacija, prognozuojame, kad konkurencija stiprės ir prekybinės maržos nedidės. Todėl šiais finansiniais metais vykdome keletą vidinių organizacijos pertvarkų – siekiame optimizuoti prekybinę veiklą, mažinti veiklos kaštus, pagerinti žemdirbių aptarnavimą bei išvengti vidinės konkurencijos tarp grupės įmonių. Uždarome veiklos nevykdžiusias įmones, vykdome ir kitas vidaus procesų efektyvinimo bei veiklos kaštų mažinimo programas.

Pridedama:

AB „Linas Agro Group“ Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 31 d.


Finansų direktorius Tomas Tumėnas
 Tel. (8~45) 507 393
         
 Atstovė ryšiams su investuotojais Viltė Lukoševičienė
 Tel. (8~45) 507 346

Priedai


LNA_2018-2019_IFRS_9 men_LT.pdf
LNA_9_men_2018-2019_Konsoliduotasis_tarpinis_pranesimas.pdf
LNA_9_men_2018-2019_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf