Avaldatud: 2019-05-31 07:00:00 CEST
Tallinna Vesi
Dividendide jaotus ja maksmine

ASi Tallinna Vesi dividendimakse ex-päev

AS Tallinna Vesi (väärtpaberi lühinimi TVEAT, ISIN kood EE3100026436 fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 14.06.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13.06.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest.

AS Tallinna Vesi maksab dividendi 0,75 eurot A-aktsia kohta ja 600 eurot B-aktsia kohta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 25.06.2019.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja Kommunikatsiooni juht
AS Tallinna Vesi
Tel: (+372) 62 62 275
Eliis.vennik@tvesi.ee