Paskelbta: 2019-05-30 16:00:00 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Tarpinė informacija

AB „Pieno žvaigždės“ 2019 metų trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per pirmus tris 2019 m. mėnesius buvo 39,3 mln. EUR arba 3,4% mažesnės nei prieš metus (2018 m. trijų mėnesių pardavimų pajamos siekė 40,6 mln. EUR).
Per 2019 m. pirmus tris mėnesius bendrovė patyrė 0,34 mln. EUR nuostolio (47% mažiau nei per praėjusius metus). Per 2018 m. pirmus tris mėn. buvo patirta 0,64 mln. EUR nuostolio.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
+370 52461419

Priedas


2019_1k_PZ_ataskaita_nasdaq_LT.pdf