Publicēts: 2019-05-30 09:58:35 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" konsolidētā finanšu informācija par 2019.gada 3 mēnešiem (neauditētā)

Koncerna neto apgrozījums par 2019.gada 3 mēnešiem sastādīja 16,09 milj. EUR, kas ir par 8,52 milj. EUR vai 112,55% vairāk, nekā 2018.gada attiecīgajā periodā.

Koncerna bruto peļņa par 2019.gada 3 mēnešiem sastādīja 2,69 milj. EUR, kas ir 2,74 reizes liels pieaugums pret 2018.gada attiecīgā perioda bruto peļņas līmeni, bet neto peļņa par 2019.gada 3 mēnešiem sastādīja 1,70 milj. EUR pret 0,32 milj. EUR lielo peļņu 2018.gada attiecīgajā periodā.

Pielikumā skat. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" neauditētu konsolidētu finanšu informāciju par 2019.gada 3 mēnešiem

         Svetlana Statina,
         E-pasts: svetlana.statina@rer.lv,
         Tālrunis: 67046903


Kons.parsk_ 2019_3 men_LV-конвертирован.pdf