Paskelbta: 2019-05-29 16:42:02 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo vadovų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama). 

VP apskaitos departamento direktoriaus pavaduotoja Inga Lasauskaitė, tel. + 370 37 395 523.

Priedai


I_Baranauskiene_20190528_lit.pdf
D_Soriene_20190528_lit.pdf
V_Sinius_20190528_lit.pdf
V_Urboniene_20190528_lit.pdf
A_Butkus_20190528_lit.pdf
D_Savickas_20190528_lit.pdf
J_Bartkus_20190528_lit.pdf