Paskelbta: 2019-05-29 12:16:00 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. gegužės 28 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-05-29 12:16 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. gegužės 28 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

  

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 32,3176 0 170,7684 259843,6952
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,2597 2,2448 0 191197,5476
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,4166 508,2002 0 724456,0354
INVL Baltijos fondas 37,4919 4,518843 297,573224 119702,894316

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com