Publicēts: 2019-05-29 11:00:03 CEST
Brīvais vilnis
Atpirkšanas piedāvājuma izteikšana

AS “Brīvais Vilnis” akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma rezultāti

AS “Brīvais Vilnis” akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma rezultāti

Mērķa sabiedrība

AS „BRĪVAIS VILNIS”, reģistrācijas numurs 40003056186, juridiskā adrese Ostas iela 1, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, tālrunis 64000210, fakss 64071331, bv@brivaisvilnis.lv, www.brivaisvilnis.lv.

Piedāvātājs

SIA „MŪSU INVESTĪCIJU FONDS”, reģistrācijas numurs 40003536860, reģistrācijas datums – 2001.gada 19.martā, reģistrācijas vieta – Rīga, Latvija, juridiskā adrese: Dārzu iela 56A, Jūrmala, LV-2008.

Pārdošanai piedāvāto akciju skaits

Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros tika piedāvāts atpirkt 79 481 Mērķa sabiedrības akcijas.

Akciju skaits, kas pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes būs Piedāvātāja rīcībā

Pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes Piedāvātāja rīcībā būs 3 019 295 Mērķa sabiedrības akcijas, kas veido 97,41 % no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.