Avaldatud: 2019-05-29 11:40:00 CEST
Mainor Ülemiste
Börsiteade

Mainor Ülemiste AS auditeeritud konsolideeritud 2018

Mainor Ülemiste AS auditeeritud konsolideeritud 2018. a majandusaasta aruanne koos kasumi jaotamise ettepanekuga on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku otsusega 28.05.2019.

2018. aastal tegeles ettevõte eelkõige Ülemiste City arendamisega, sh hoonete ehitamise ja renoveerimise, uute ja kordatehtud pindade väljaüürimisega ning kinnisvaraprojektide ettevalmistamisega. Mainor Ülemiste AS konsolideeritud käive moodustas 2018. aastal 8 798 tuhat eurot (2017: 7 686 tuhat eurot), muud äritulud 2 811 tuhat eurot (2017: 1 465 tuhat eurot) ja puhaskasum 9 334 tuhat eurot (2016: 8 522 tuhat eurot). Ettevõtte omakapital majandusaasta lõpu seisuga oli 100 039 tuhat eurot.

Kokku investeeriti 2018. aastal hoonete ehitusse ja seadmete parendamisse 17 898 tuhat eurot. Laenu võeti 2018. aastal 24 634 tuhande euro ja tagastati 8 998 tuhande euro ulatuses. Ülemiste City ärilinnaku jätkuvaks arendamiseks viidi läbi 10 miljoni eurose võlakirjaemissioni teine etapp mahus 7,38 miljonit eurot. Alates 1. veebruarist 2018 on võlakirjad kaubeldavad kauplemissüsteemis First North.

Mainor Ülemiste AS kinnisvarainvesteeringute väärtus oli aasta lõpu seisuga 122 630 tuhat eurot ja suurenes võrreldes eelmise aastaga 20 560 tuhande euro võrra.

Mainor Ülemiste AS 2018. a auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav Nasdaq Tallinn veebilehel.

 

 

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tel: +372 504 1010

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8/1
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee


Mainor Ülemiste AS auditeeritud konsolideeritud aruanne 2018.pdf