Paskelbta: 2019-05-29 08:15:00 CEST
AB Šiaulių bankas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

AB Šiaulių bankas neteko savų akcijų, perdavus akcijas darbuotojams kaip kintamojo atlygio dalį

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai.

AB Šiaulių bankas 2019 m. gegužės 28 d. perdavė 1 176 485 savas akcijas Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams kaip atidėtąją kintamojo atlygio dalį už 2015, 2016 ir 2017 metus. 

Po šio perdavimo Bankas neturi savų akcijų.

Papildoma informacija:
Pranas Gedgaudas
Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas
tel. (8 41) 595 653, pranas.gedgaudas@sb.lt