Paskelbta: 2019-05-28 08:35:35 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl 100 proc. Pomerania Invall Sp. z o. o. akcijų ir akcininko reikalavimo teisių įsigijimo

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Vadovaujantis 2019 m. balandžio 23 d. Bendrovės valdybos ir Bendrovės dukterinės bendrovės Lietuvos energija renewables, UAB (toliau – Renewables) sprendimais, 2019 m. gegužės 27 d. Lietuvos energija renewables, UAB, sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį dėl 100 proc. bendrovės Pomerania Invall Sp. z o. o. akcijų paketo ir akcininko reikalavimo teisių įsigijimo iš poveikio aplinkai investicinio fondo „SI Capital“ valdomos Ispanijos vėjo jėgainių parkų vystymo bendrovės „IGE“.

Pomerania Invall Sp. z o. o. vysto vėjo parko projektą Lenkijoje, kurio planuojama galia sieks 94 megavatus (MW). Projekto statybos darbai turėtų prasidėti šių metų antrąjį ketvirtį, o veiklą planuojama pradėti 2021-aisiais. 2018 m. metų lapkričio mėnesį „Pomerania“ vėjų parko projektas sėkmingai sudalyvavo Lenkijos atsinaujinančių energijos išteklių skatinamųjų tarifų aukcione ir laimėjo 214,98 zl/MWh (apie 50 Eur/MWh) skatinamąjį tarifą 15-os metų laikotarpiui.

Investicijai į Pomerania vėjų parko projektą „Lietuvos energijos“ grupė skirs 127 mln. eurų.

2019 m. gegužės 28 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su Renewables, pagal kurią Renewables suteikta 44 mln. Eur paskola investicijų į žaliosios generacijos projektus finansavimui bei 100 proc. Pomerania Invall Sp. z o. o. akcijų paketo įsigijimui.

Sparčią žaliosios generacijos pajėgumų plėtrą tarptautiniu mastu planuojančiai „Lietuvos energijos“ grupei Lenkija yra viena iš prioritetinių veiklos rinkų. Bendrovės strategiją atitinkantys įsigijimai leidžia išplėsti ir diversifikuoti veiklą, taip didinant „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės vertę bei užtikrinant didesnę grąžą valstybei per konkurencingas, užsienio rinkose išplėtotas veiklas.

Artūras Ketlerius, „Lietuvos energija“, UAB, Ryšių su visuomene vadovas, tel. 8 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt