Publicēts: 2019-05-27 14:57:35 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par valsts vērtspapīru atpirkšanu

Rīga, Latvija, 2019-05-27 14:57 CEST -- Biržā Nasdaq Riga 2019. gada 29. maijā notiks Latvijas valsts obligāciju atpirkšana konkurējošā daudzcenu izsolē.

 

Latvijas valsts obligāciju atpirkšanas izsoles raksturlielumi:

 

ISIN Īsais nosaukums Nominālvērtība
(EUR)
Konkurējošā izsole
Pieteikumu iesniegšanas datums un laiks
Atpirkšanas apjoms (EUR) Norēķinu datums
LV00005 70125 LVGA018719A 1 000 29.05.2019.
10:00-12:00
75 000 000 31.05.2019.

 

Valsts kases organizētās Latvijas valsts vērtspapīru izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga, norēķinus veic Nasdaq CSD. Uz 2019. gada 1. ceturkšņa beigām Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā bija 1,00 miljardi EUR.

   

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS un AB Nasdaq Vilnius.