Paskelbta: 2019-05-27 12:32:17 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. gegužės 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-05-27 12:32 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. gegužės 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 31,9671 0 0 260013,0095
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,8814 54,6128 112,0865 191562,7101
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,4146 0 4,5957 724207,0362
INVL Baltijos fondas 37,44 28,694445 312,474722 120096,754121

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com