Avaldatud: 2019-05-27 10:47:38 CEST
Nordic Fibreboard
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

SKANO GROUP AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 27. mail 2019. aastal algusega kell 11:02 Skano Group AS kontoris, aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu. 

Koosolekul oli esindatud 2 682 193 häält, mis moodustavad 59,62% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine

- Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2018.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2018.a. oli 10 307 tuhat € ning Seltsi puhaskahjum oli 891 tuhat €.

Otsus võeti vastu 2 682 193 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

2. 2018. a. majandusaasta kahjumi katmine

- Katta 2018.a. majandusaasta puhaskahjum summas 891 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumiga.

Otsus võeti vastu 2 682 193 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

 3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra kinnitamine

- valida 2019 majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 2 682 193 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@skanogroup.com

www.skano.com