Paskelbta: 2019-05-27 09:10:36 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

PRIMINIMAS: AB NEO Finance viešas akcijų siūlymas

Nuo 2019-05-15 vykdomas AB NEO Finance (ISIN kodas LT0000132953) viešo akcijų siūlymo aukcionas.

Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2019-06-04.
Siūlomas akcijų kiekis  - iki 796 178 naujai išleidžiamų akcijų.

Minimali vienos akcijos kaina – 3,14 EUR. 
Minimalus perkamų akcijų kiekis - 15.
Pavedimų modifikavimas ir atšaukimas - iki 2019-05-28 16:00 EET.

Rinka – VSE Equities IPO (Genium INET prekybos sistemoje).
Pavedimų knyga – NEOIPO.Atsiskaitymų data – 2019-06-07.

Visi Nasdaq Vilnius nariai, turintys prieigą prie "Genium INET" prekybos sistemos, gali dalyvauti aukcione, pateikdami savo klientų pavedimus.

Aukciono taisyklės pateikiamos šio pranešimo priede.
Plačiau apie IPO: 
https://www.paskoluklubas.lt/ipo


Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Rules_auction_NEO Finance_amended.pdf