Publicēts: 2019-05-25 18:41:47 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2019. gada 3 mēnešu starpperiodu pārskats.

Latvija, 2019-05-25 18:41 CEST -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2019. gada 3 mēnešu starpperiodu pārskats apstiprināts Valdes sēdē 2019. gada 22. maijā.

 

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


LJMC_LV_3M 2019_Final_.pdf