Paskelbta: 2019-05-24 12:10:43 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. gegužės 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-05-24 12:10 CEST -- .

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. gegužės 23 d duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

 

Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
31,8495 0 2862,0803 260013,0095
33,6883 60,554 29068,178 191620,1838
40,4218 0 14488,2141 724211,6319
37,4279 2,671804 41553,00945 120380,534398

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com