Publicēts: 2019-05-24 11:44:31 CEST
AgroCredit Latvia
Pārvaldītāju darījumi

Paziņojums par darījumu saskaņā ar regulu nr. 2016/523

Mārupe, Latvija, 2019-05-24 11:44 CEST -- SIA AgroCredit Latvia ir saņēmusi personas, kas veic pārvaldības pienākumus cieši saistītās personas paziņojumu par darījumu ar obligācijām. Sīkāka informācija pielikumā.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         
         t.+371 29445225
         girts.vinters@agrocredit.lv


Veidne zinosanai MyHR_2.pdf