Paskelbta: 2019-05-24 08:40:00 CEST
AB "Invalda INVL"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Invalda INVL“ valdybos sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyba (įmonės kodas 121304349, adresas Gynėjų g. 14, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.) atsižvelgiant į tai, kad akcinėje bendrovėje „Invalda INVL“ yra sudarytas ir nepanaudotas 9888 tūkst. eurų tūkst. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti ir vadovaujantis 2019 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines 0,29 (dvidešimt devyni euro centai) euro nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.

Pavedimai parduoti akcijas kaupiami visą akcijų įsigijimo laiką. Jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.

Įsigijimo sąlygos:
Akcijų įsigijimo pradžia - 2019 m. gegužės 28 d.
Akcijų įsigijimo pabaiga - 2019 m. birželio 10 d.
Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis - 200 000  vnt.
Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina - 1 134 000 eurų
Akcijų įsigijimo kaina - 5,67 euro už vieną akciją.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas
Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com