Paskelbta: 2019-05-24 08:00:00 CEST
MAXIMA GRUPE, UAB
Metinė informacija

Patikslinimas: „Maxima Grupės“ 2018 m. rezultatai: augimo ir integracijos metai

Ištaisyta techninė vertimo iš lietuvių kalbos į anglų kalbą klaida MAXIMA GRUPĖ, UAB  2019 m. balandžio 30 d. paskelbtame 2018 m. Konsoliduotame metiniame pranešime.

Patikslintas konsoliduotos pinigų srautų ataskaitos vertimas iš lietuvių kalbos į anglų kalbą 96 psl. Patikslinti grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai sudaro 209.352 tūkst. eurų, grynieji investicinės veiklos pinigų srautai sudaro (180.686) tūkst. eurų bei grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas / (sumažėjimas) sudaro 75.847 tūkst. eurų.

2018 m. Konsoliduotas metinis pranešimas lietuvių kalba nebuvo tikslinamas.

 

Kontaktinis asmuo:

Ugnė Bartašiūtė

Mob.: +370 614 74046

El. paštas: ugne.bartasiute@maximagrupe.eu