Paskelbta: 2019-05-24 06:58:05 CEST
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl baudos valdybos nariui Linui Strėliui ir jo atsistatydinimo

AUGA group, AB (Bendrovė) gavo informaciją, kad Lietuvos bankas Bendrovės valdybos nariui Linui Strėliui skyrė 200 tūkst. Eur baudą. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos teigimu bauda buvo skirta už tai, kad Strėlis, žinodamas viešai neatskleistą informaciją ir ja pasinaudojęs, sudarė sandorius dėl AB „Žemaitijos pienas“ akcijų įsigijimo ir pardavimo bei paskatino tą patį padaryti ir savo šeimos narius; taip jis pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka draudimą naudotis viešai neatskleista informacija.

Lietuvos banko paskirta bauda nėra susijusi su Bendrovės vykdoma veikla ir / ar jos vertybiniais popieriais.

Bendrovės valdybos narys Linas Strėlis informavo Bendrovę, kad jis nesutinka su Lietuvos banko sprendimu, laiko jį nepagrįstu, neteisėtu bei planuoja skųsti teismui. Linas Strėlis, atsižvelgdamas į Bendrovės interesus, 2019 m. gegužės 23 d. pateikė Bendrovei pareiškimą dėl atsistatydinimo iš Bendrovės valdybos nario pareigų nuo pareiškimo dienos, kurį Bendrovė priėmė. Valdybos nario pareigas Linas Strėlis nustojo eiti 2019 m. gegužės 23 d.

Kadangi atsistatydinus Linui Strėliui valdyba nėra pilnos sudėties, Bendrovė šauks neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą dėl naujo valdybos nario, užimsiančio penktojo valdybos nario vietą, išrinkimo. Apie tai bus paskelbta atskirai.

Finansų direktorius
Martynas Repecka
+370 5 233 5340