Paskelbta: 2019-05-23 15:30:00 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl informacijos, susijusios su bendrovės valdybos nariu

AB Vilkyškių pieninė (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2019 m. gegužės 21 d. Lietuvos bankas paskelbė pranešimą dėl Lino Strėlio, kuris eina Bendrovės valdybos nario pareigas, Lietuvos banko vertinimu padaryto teisės akto pažeidimo.

Paskelbtoje informacijoje nurodyta, kad 2018 m. Linas Strėlis, sudarydamas sandorius dėl AB „Žemaitijos pienas“ akcijų įsigijimo ir pardavimo bei paskatindamas sudaryti sandorius savo šeimos narius, pažeidė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka draudimą naudotis viešai neatskleista informacija.

Linas Strėlis informavo Bendrovę, kad sudarydamas sandorius dėl AB „Žemaitijos pienas“ akcijų įsigijimo ir pardavimo nežinojo jokios viešai neatskleistos informacijos, susijusios su AB „Žemaitijos pienas“, nėjo jokių pareigų AB „Žemaitijos pienas“ organuose, todėl Lietuvos banko sprendimą vertina kaip neteisėtą ir nepagrįstą, todėl planuoja jį teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais skųsti teismui.

Lietuvos bankas paskyrė Linui Strėliui dviejų šimtų tūkstančių eurų piniginę baudą.

Bendrovė atkreipia rinkos ir investuotojų dėmesį, kad pranešime nurodytas Lietuvos banko atliktas tyrimas nėra susijęs su Bendrovės vykdoma veikla ir / ar prekyba jos vertybiniais popieriais, Bendrovė jame nedalyvavo.


 Vilija Milaševičiutė
 Ekonomikos ir finansų direktorė
 Tel.: +370 441 55 102