Publicēts: 2019-05-23 18:21:11 CEST
HansaMatrix
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2019. gada 1. ceturksni

2019. gada 1. ceturkšņa neauditētais konsolidētais neto apgrozījums sasniedza 5,908 miljoni EUR, kas ir vēsturiski lielākais ceturkšņa apgrozījums, nedaudz pieaugot, par 0,18% pret 2018.gada 1.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 1,116 miljoni EUR, uz gada bāzes pieaugot par 6%, un neto peļņa 0,201 miljoni EUR, kas ir par 60% mazāka par 2018.gada 1.ceturksnī uzrādīto peļņu. Periodā sasniegta 18,9% ceturkšņa EBITDA rentabilitāte un 3,4% tīrās peļņas rentabilitāte.

Rīga, 2019-05-23 18:21 CEST --

2019. gada 1. ceturksnī HansaMatrix sasniedza pārdošanas apjomu 5,908 miljoni EUR, kas ir vēsturiski lielākais ceturkšņa apgrozījums, uzrādot nelielu 0,18% pieaugumu pret 2018. gada 1. ceturksni. 2019. gada 1.ceturkšņa pārdošanas rezultāti ir par 17% lielāki salīdzinot ar 2018. gada 4.ceturksni.

2019. gada 1. ceturksnī ir sasniegts ceturkšņa EBITDA – 1,116 miljoni EUR un tīrās peļņas 0,201 miljoni EUR rezultāts. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 6% palielinājumu pret 2018. gada 1. ceturksni un 116% palielinājumu pret iepriekšējo – 2018. gada 4. ceturksni. Tīrās peļņas rezultāti 2018. gada 1. ceturksnī uzrāda 60% samazinājumu pret 2018. gada 1. ceturksni un būtisku pieaugumu pret iepriekšējo - 2018. gada 4. ceturksni, kad tīrās peļņas rādītājs bija negatīvs. Atskaites periodā sasniegta 18,9% ceturkšņa EBITDA rentabilitāte un 3,4% tīrās peļņas rentabilitāte.

EBITDA rentabilitāte ceturksnī saglabājas augstā līmenī, ko nosaka produktu ar augstāku pievienoto vērtību īpatsvars kopējā pārdošanas apjomā. Tīrās peļņas rentabilitātei ir tendence samazināties, ko izskaidro pieaugušie procentu maksājumi, kuros tiek iekļauts procentu maksājuma uzkrājums Eiropas Investīciju bankas finansējumam, kā arī pieaugušie ceturksnī attiecināmie asociēto uzņēmumu zaudējumi.

2019.gada 1.ceturksnī R&D apgrozījums pieauga par 44% salīdzinot ar 2018.gada 1.ceturkšņa līmeni, dodot 7,2% daļu Sabiedrības konsolidētajā apgrozījumā. Savukārt salīdzinot ar 2018.gada 4.ceturkšņa rādītājiem, R&D apgrozījums 2019.gada 1.ceturksnī samazinājās par 37%. Pētniecības grantu ieņēmumi netiek ieskaitīti R&D pārdošanas apjomā.

Būtiskais R&D pārdošanas apjoma pieaugums 2019. gada 1.ceturksnī skaidrojams ar augsto tehnoloģiju optisko ierīču ražošanas pieaugumu un ar vairāku citu pētniecības un attīstības projektu realizāciju.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2019.gada 31.martā ir sasniegts 21,162 miljoni EUR apgrozījums, kas ir par 0,05% vairāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2018.gada 31.decembrī. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 3,384 miljoni EUR apmērā un 12 mēnešu tīrās peļņas rezultāts – 0,571 miljoni EUR. Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 2% palielinājumu un tīrās peļņas rezultāti demonstrē 35% samazinājumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2018.gada 31.decembrī. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 16% rentabilitāti un tīrās peļņas 2,7% rentabilitāti.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 27.lappusē.

Pielikumā: HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem līdz 2019.gada 31.martam

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

 


2019-05-23_Report_3m_2019_NASDAQ_LV.pdf