Avaldatud: 2019-05-23 12:59:33 CEST
Trigon Property Development
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

TPD: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 23.05.2019

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 23. mail 2019.a. Tallinnas, Pärnu mnt 18.

Üldkoosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10.35. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 684 702 häält, mis moodustab 59,67% kõigist aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2 684 702 hääle ehk 100% poolthäälega 2018. a. majandusaasta  aruande.

2. 2018.a. majandusaasta kahjumi katmine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 684 702 hääle ehk 100% poolthäälega kanda 2018.a. majandusaasta puhaskahjum summas 28 649 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

3. 2019. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 684 702 hääle ehk 100% poolthäälega valida 2019.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 66 79 200
info@trigonproperty.com