Paskelbta: 2019-05-23 12:08:21 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. gegužės 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-05-23 12:08 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. gegužės 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

  

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 32,0046 0 69,9349 262875,0898
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,038 106,1294 6,7689 220627,8078
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,4319 400,6737 11,8824 738699,846
INVL Baltijos fondas 37,4439 15,003512 28,325215 161930,872043

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com