Publicēts: 2019-05-23 10:34:29 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Iekšējā informācija

Par Eiropas Savienības fonda projektu

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" sekmīgi īsteno projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2.kārta”.

 

Līgums par projekta īstenošanu starp RER un CFLA tika noslēgts 07.02.2019.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 243 308,81 euro. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 986 023,30 euro. No projekta kopējām izmaksām 595 806,99 euro ir Kohēzijas fona finansējums projektam.

 

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu RER ražotnē. Projekta specifiskais mērķis ir iegādāties, uzstādīt un nodot ekspluatācijā 12 jaunas, energoefektīvas ražošanas iekārtas (veicot esošo iekārtu nomaiņu), nomainīt neefektīvas apgaismes ierīces uz 1551 efektīvām apgaismes ierīcēm un veikt 3 ražošanas ēku vienkāršotu atjaunošanu ar mērķi palielināt ēku energoefektivitāti. 

 

Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām.

 

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds.

 

         TAMĀRA ROGOVA
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         galvenā juriste
         tālr. +371 61301847, +371 27001052
         mail: tamara.rogova@rer.lv
         www.rer.lv