Paskelbta: 2019-05-23 08:00:00 CEST
AB Šiaulių bankas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

AB Šiaulių bankas įsigijo savų akcijų

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. gegužės 22 d. įsigijo savų akcijų tokiomis sąlygomis: 

Bendras įsigytų akcijų skaičius: 1 176 485.

Bendra akcijų įsigijimo sandorių suma: 617 654,63 Eur.

Akcijų įsigijimo tikslas: akcijų suteikimas Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams.

Papildomą informaciją teikia Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.