Avaldatud: 2019-05-22 15:21:11 CEST
Baltika
Korporatiivne sündmus

AS Baltika aktsiakapitali vähendamise ex-päev

AS Baltika (väärtpaberi lühinimi BLT1T, ISIN kood EE3100145616 ) fikseerib aktsionäride nimekirja aktsiakapitali vähendamiseks 24.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 23.05.2019.

AS Baltika aktsiate nominaalväärtus muudetakse 1 eurolt 0,1 eurole. AS Baltika aktsiakapitali vähendatakse 3 671 536 euro võrra, aktsiakapitali uueks suuruseks pärast aktsiakapitali vähendamist ja aktsiate nominaalväärtuse muutmist on 407 949 eurot, mis jaguneb 4 079 485 aktsiaks nominaalväärtusega 0,10 eurot aktsia.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com