Paskelbta: 2019-05-22 15:00:00 CEST
AB "Kauno energija"
Pranešimas apie esminį įvykį

Informacija apie AB „Kauno energija“ valdymo organų išrinkimą

2019 m. gegužės 21 d. AB „Kauno energija“ stebėtojų taryba ketverių metų laikotarpiui akcinės bendrovės „Kauno energija“ valdybos nariais išrinko Nerijų Mordą, Algimantą Stasį Anužį, Paulių Kerą, Karolį Šiugždą, Karolį Dekerį.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855