Publicēts: 2019-05-23 13:46:34 CEST
Moda Kapitāls
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Papildinājums ziņai par izmaiņas uzņēmuma Padomes un Valdes sastāvā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu, par AS “Moda kapitāls” padomes locekli ir iecelta Ilze Sirmā, kuras pēdējo trīs gadu profesionālā pieredze ir SIA “Trezors” finanšu konsultante projektos, kas saistīti ar alternatīvās degvielas risinājumiem transporta nozarē.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         Tālrunis: +37167344234
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv