Paskelbta: 2019-05-22 10:27:06 CEST
MAXIMA GRUPE, UAB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl MAXIMA GRUPĖ, UAB stebėtojų tarybos nario paskyrimo

2019 m. gegužės 22 d. MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau – Bendrovė) vienintelis akcininkas UAB „Vilniaus prekyba“ priėmė sprendimą Bendrovės stebėtojų tarybos nare iki šiuo metu veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos paskirti Eveliną Černienę, einančią UAB „Vilniaus prekyba“ finansų direktorės pareigas.

Be Evelinos Černienės, Bendrovės stebėtojų tarybos nariais taip pat yra: Jurgita Šlekytė (pirmininkė), Ignas Staškevičius ir Raimonda Kižienė.


Kontaktinis asmuo: Ugnė Bartašiūtė, MAXIMA GRUPĖ, UAB, Korporatyvinių reikalų vadovė, +370 614 74046, ugne.bartasiute@maximagrupe.eu